Brighton&Wood advises leading global temporary employment agencies. The portfolio of Brighton & Wood clients includes several dozen outsourcing companies and temporary employment agencies.

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje na stałe i doradza wiodącym światowym agencjom pracy tymczasowym. Do grona klientów Brighton&Wood należy kilkadziesiąt firm zajmujących się outsourcingiem i pracą tymczasową.

Usługi obejmują m.in.:

  • umowy cywilnoprawne
  • optymalizacja kosztów związanych z zatrudnianiem w kraju i za granicą
  • zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  • świadczenia nieopodatkowane i nieoskładkowane
  • Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS, PIP, oraz w postępowaniach celno-skarbowych i postępowaniach prowadzonych przez zagraniczne instytucje
  • Pełna dokumentacja związana z zatrudnianiem
  • Hotline w pilnych sprawach niecierpiących zwłoki
  • Konsultacje, audyty oraz stała obsługa firm
  • Uzyskiwanie dla firm zezwoleń na pracę tymczasową w całej Europie
  • Dochodzenie należności od niesolidnych dłużników w kraju i za granicą

 

BW

Tomasz Major (red.)

Praca Tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia
Praca tymczasowa – umowy cywilnoprawne.
Prawo-ubezpieczenia-podatki.
Zbiegi-optymalizacje

Temporary Employment, Outsourcing and Flexible Employment Contracts
Temporary Employment - Civil Law Contracts.
Law-social security-taxes.
Optimizations676 stron/pages


Więcej informacji/more Info: