For 20 years, Brighton & Wood has been providing services to companies employing foreigners in Poland and other EU Member States.

Brighton&Wood od 20 lat obsługuje firmy zatrudniające cudzoziemców w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.

Usługi obejmują m.in.:
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Delegowanie cudzoziemców do Polski
 • Dalsze delegowanie cudzoziemców zatrudnionych w polskich firmach do innych krajów UE
 • Optymalizacja kosztów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców; zbiegi tytułów do ubezpieczeń, świadczenia nieopodatkowane i nieoskładkowane
 • Formularze A1 dla cudzoziemców
 • Wizy van der Elst dla cudzoziemców
 • Umowy cywilnoprawne i umowy o pracę oraz umowy o pracę tymczasową zawierane z cudzoziemcami
 • Pełna dokumentacja związana z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez SG, ZUS, PIP, oraz w postępowaniach celno-skarbowych i postępowaniach prowadzonych przez zagraniczne instytucje
 • Hotline w pilnych sprawach niecierpiących zwłoki
 • Konsultacje, audyty oraz stała obsługa firm

 

BW

Tomasz Major (red.)

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
Delegowanie cudzoziemców do Polski
Delegowanie cudzoziemców w ramach EU
Prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Employment of Foreign Nationals in Poland
Posting of Foreign Nationals to Poland
Cross-Border Employment of Foreign Nationals within the EU
Legal, tax and social security aspects of employment of Foreign Nationals895 stron/pages


Więcej informacji/more Info: