For over 20 years, the lawyers of Brighton & Wood advise company owners and board members in the area of asset planning and management, asset protection, legal protection against personal liability for performing functions in companies, tax planning, succession management, investment transactions and real estate transactions, as well as maintaining relationships with banks and corporate administrators in foreign jurisdictions and provides effective support in the organization of private life in Poland or abroad, including the change of tax residence.

Brighton & Wood provides professional advice in all legal matters requiring knowledge of other jurisdictions. We focus on a direct, permanent contact rooted in trust, long term relationship and deep knowledge of the needs of the client and his/her family. These exclusive services are dedicated exclusively to the regular clients of Brighton&Wood.

BW

Od dwudziestu lat prawnicy Brighton&Wood doradzają właścicielom i zarządom firm w zakresie m.in. prawnych aspektów zarządzania majątkiem, planowania podatkowego, regulowania sukcesji oraz prowadzenia transakcji inwestycyjnych w Polsce i za granicą.

Brighton&Wood realizuje kompleksowe doradztwo dedykowane osobom indywidualnym o ustabilizowanej sytuacji finansowej, ich rodzinom i spółkom. Zakres działań obejmuje m.in. doradztwo związane z zarządzaniem majątkiem, ochroną majątku, ochroną osób fizycznych przed odpowiedzialnością z tytułu prowadzonej działalności oraz z tytułu pełnienia funkcji w organach osób prawnych, planowanie podatkowe dla całej rodziny, regulowanie sukcesji i zarządzania majątkiem, prowadzenie transakcji inwestycyjnych i obrotu nieruchomościami, a także utrzymywanie relacji z bankami i administratorami spółek w zagranicznych jurysdykcjach oraz udzielanie efektywnego wsparcia w organizacji życia prywatnego w kraju lub za granicą, w tym zmianę rezydencji podatkowej. Brighton&Wood zapewnia profesjonalne i wszechstronne doradztwo we wszystkich kwestiach prawnych wymagających znajomości innych jurysdykcji.

Podstawą działań Brighton&Wood jest bezpośredni, permanentny kontakt oparty na zaufaniu i znajomości potrzeb klienta i jego rodziny. Te ekskluzywne usługi dedykowane są wyłącznie stałym klientom kancelarii.