One of the most valued services of Brighton & Wood is the optimization of costs related to employment. Brighton & Wood advises in this area not only temporary employment agencies and outsourcing companies, but above all manufacturing companies.

Jedną z najbardziej cenionych usług Kancelarii Brighton&Wood jest optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem. Brighton&Wood doradza w tym zakresie nie tylko agencjom pracy tymczasowej i firmom outsourcingowym, ale przede wszystkim firmom produkcyjnym.

Usługi obejmują m.in.:
  • umowy cywilnoprawne
  • optymalizacja kosztów związanych z zatrudnianiem w kraju i za granicą
  • zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  • świadczenia nieopodatkowane i nieoskładkowane
  • Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS, PIP, oraz w postępowaniach celno-skarbowych i postępowaniach prowadzonych przez zagraniczne instytucje
  • Pełna dokumentacja związana z zatrudnianiem
  • Hotline w pilnych sprawach niecierpiących zwłoki
  • Konsultacje, audyty oraz stała obsługa firm
  • Uzyskiwanie dla firm zezwoleń na pracę tymczasową w całej Europie
  • Dochodzenie należności od niesolidnych dłużników w kraju i za granicą

 

BW

Tomasz Major (red.)

Praca Tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia
Praca tymczasowa – umowy cywilnoprawne. Prawo-ubezpieczenia-podatki. Zbiegi-optymalizacje

Temporary Employment, Outsourcing and Flexible Employment Contracts
Temporary Employment - Civil Law Contracts. Law-social security-taxes. Optimizations676 stron/pages


Więcej informacji/more Info: