Kancelaria Brighton&Wood świadczy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicą oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Jest to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników.

Brighton & Wood” to marka skupiająca kilkudziesięciu profesjonalistów w niezależnych firmach w całej Europie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług doradztwa prawnego,  gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i usług outsourcingowych. Każda firma członkowska świadczy usługi w określonym obszarze geograficznym i podlega prawu oraz standardom regulującym działalność profesjonalną kraju prowadzenia działalności.

BW

Nasi klienci, nasze kompetencje i nasze metody

Nasi stali klienci to elitarna grupa firm, które kierują swój personel za granicę. Nasza dewiza jest prosta: Wy zajmujcie się biznesem, a my stworzymy Wam otoczkę formalną do Waszej działalności.

W postępowaniach kontrolnych bronimy firmy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, administracją podatkową i innymi urzędami w kraju i za granicą. Dla naszych stałych klientów działamy w całej Europie i w wybranych krajach pozaeuropejskich. Nasi współpracownicy reprezentują firmy w postępowaniach sądowych w kraju i za granicą.

W sposób bezpardonowy bronimy firm przed roszczeniami pracowniczymi. Naszych stałych klientów reprezentujemy w postępowaniach kontrolnych w kraju i za granicą oraz przed sądami.

Tworzymy skuteczną dokumentację kontraktową i pracowniczą, która chroni naszych klientów przed inspekcjami w kraju i za granicą oraz przed roszczeniami pracowniczymi.

W przeciwieństwie do innych firm doradczych, które zazwyczaj oferują usługi z wyodrębnionych dziedzin, nasi klienci otrzymują wsparcie całego interdyscyplinarnego zespołu. Nasi doradcy z różnych dziedzin spotykają się, by wspólnie wypracować rozwiązanie. Działamy tak, ponieważ myślimy jak przedsiębiorcy i postrzegamy firmy naszych klientów jako całość. Dlatego naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego doradztwa, które uwzględnia wszystkie potrzeby organizacji. Brighton&Wood nie tylko skupia prawników i specjalistów od podatków i ubezpieczeń społecznych oraz audytorów. W ramach Brighton&Wood ci wszyscy specjaliści ściśle ze sobą współpracują. Uwzględniając potrzeby naszych klientów, zespoły tworzymy w taki sposób, aby odnosiły sukcesy i osiągały cele klientów. Interdyscyplinarność naszej firmy jest unikatowa. Wynika ona z doświadczenia Tomasza Majora w największych firmach prawniczych w USA i Niemczech oraz w butikowych firmach prawniczych i lobbingowych w Belgii i we Francji. Tomasz Major stworzył nowoczesną firmę doradczą skrojoną na XXI wiek.

W całej Europie i w wybranych krajach pozaeuropejskich dla naszych stałych klientów pracują najbardziej skuteczni zagraniczni prawnicy.

Poufność to dla nas bardzo ważna kwestia. Pomiędzy prawnikiem, a klientem istnieje poufna relacja. Jest to specyficzna, obdarzona, z punktu widzenia prawa, szczególnymi przywilejami relacja i nic nie może prawnika zmusić, by wyznał coś, co powiedział mu jego klient. Są to sprawy absolutnie poufne. Omawianie ich publicznie jest pogwałceniem zasad etyki. Dotyczy to oczywiście każdego prawnika, ale w naszej firmie podchodzimy do tego zagadnienia wyjątkowo poważanie. Nie rozmawiamy o sprawach naszych klientów z nikim. Ani z innymi prawnikami, ani z naszymi bliskimi. Niekiedy nie rozmawiamy o nich nawet między sobą. Jest zasadą, że nie mówimy o nich w domu, nasi bliscy nauczyli się o nic nie pytać.

Tomasz Major niezwykle wysoko ceni dyskrecję i cały nasz zespół także nauczył się ją cenić.
W ciągu piętnastu lat Tomasz Major stworzył wiodącą i zdecydowanie najbardziej dyskretną firmę prawniczą zajmującą się transgranicznym zatrudnieniem w Europie. Dyskrecja jest obsesją Tomasza Majora.

Tomasz Major jest ojcem chrzestnym firmy i część czasu spędza na zarządzaniu i utrzymywaniu w równowadze zespołu najbardziej uzdolnionych prawników w Polsce. Jest doradcą, do którego młodzi współpracownicy przychodzą ze swoimi problemami. Dba o to, by każdy prawnik wykonywał swe obowiązki przez nie więcej, niż kilka miesięcy w roku, nie więcej, niż kilka godzin dziennie. Tomasz Major wyznaje zasadę, że każdy człowiek pracuje efektywnie maksymalnie sześć godzin dziennie i potrzebuje co roku przynajmniej czterech wielotygodniowych okresów wypoczynku.

Siedziba Brighton&Wood w Warszawie jest oczkiem w głowie Tomasza Majora. Położona w najstarszej, niezburzonej podczas zawieruchy wojennej, kamienicy warszawskiej, została wyremontowana i w 2014 roku nadano jej nowy stylowy wystrój.

BW

Nasi współpracownicy

Współpracuje z nami kilkunastu prawników i specjalistów od podatków oraz od ubezpieczeń społecznych, niewielu w porównaniu z innymi firmami. Nie przyjmujemy zbyt wielu ludzi, zwykle jedną osobę rocznie. Oferujemy ponadprzeciętne wynagrodzenie i bardzo dużo czasu wolnego. Musimy być więc bardzo selektywni. Nie dajemy ogłoszeń o rekrutacji i nie przyjmujemy podań o pracę. Nie afiszujemy się i mamy własne metody działania.

Brighton&Wood to imponująca firma i jesteśmy z tego dumni. Stanowimy elitarne bractwo. Nie jest nas wielu i troszczymy się o siebie nawzajem.
Nie ma u nas bandyckiego współzawodnictwa, z jakiego słyną wielkie firmy.

Staramy się być bardzo ostrożni przy doborze nowych ludzi i stawiamy sobie za cel, aby każdy pracownik został możliwie szybko wspólnikiem. Żeby to osiągnąć, inwestujemy mnóstwo czasu i pieniędzy w nas samych, a zwłaszcza w nowych ludzi. Bardzo rzadko, w naprawdę wyjątkowych wypadkach, zdarza się, że prawnik odchodzi z naszej firmy. Jest to ewenement. Często staramy się w różny sposób pomagać naszym ludziom w robieniu kariery. Chcemy, żeby byli szczęśliwi, i wydaje nam się, że to najbardziej ekonomiczny sposób działania.
W ubiegłym roku we wszystkich firmach prawniczych naszej wielkości i większych, współczynnik rotacji kadr wynosił dwadzieścia dwa procent. W Brighton&Wood był on równy zeru. Tak było też w ostatnich trzech latach.

Nowi klienci

Firmy zainteresowane obsługą zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej. W ciągu kilku dni postaramy się odpowiedzieć na zapytanie. Nowym klientom proponujemy indywidualne konsultacje ustne, pisemne oraz konsultacje udzielane przy pomocy nowoczesnych metod porozumiewania się na odległość. W pierwszej kolejności konsultujemy firmy, które regularnie uczestniczą w seminariach, szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez portal www.delegowanie.pl. Jeżeli okaże się, że jesteście Państwo ludźmi ciekawymi, prowadzicie Wasz biznes w sposób nowatorski, na pewno będziemy otwarci na rozpoczęcie stałej obsługi Waszej firmy.

Prawnicy Brighton&Wood odbierają telefony wyłącznie od stałych klientów. Dobrą okazją spotkania Tomasza Majora i niektórych współpracowników Brighton&Wood są konferencje organizowane przez portal Delegowanie.pl. W pierwszym kontakcie na pewno pomoże Państwu rekomendacja od jednego z naszych stałych klientów. 

Najbardziej cenione usługi Brighton&Wood to:

  • Konsultacja ustna  – zapewnia szybką ocenę stanu faktycznego i problemu. Podczas takiej konsultacji rekomendujemy kierunki działań oraz wskazujemy na możliwości optymalizacji, omawiając różne możliwe i dopuszczalne prawem oraz stosowane na rynku modele postępowania.
  • Konsultacja pisemna (opinia, ekspertyza) – zapewnia precyzyjną i wiążącą ocenę problemu oraz interpretację przepisów z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych oraz specyfiki danego rynku.
  • Dokumentacja – zabezpiecza firmę przed negatywnymi skutkami kontroli w kraju i za granicą, pomaga skorzystać z optymalnych modeli podatkowo-ubezpieczeniowych i prawno-pracowniczych, zmniejsza ryzyko roszczeń pracowniczych. Przygotowywana dokumentacja zawsze połączona jest z konsultacją, która pozwala na zindywidualizowanie i dopasowanie umów, regulaminów, oświadczeń, uchwał i innych elementów do konkretnych potrzeb firmy.
  • Audyt – wszechstronne zbadanie istniejących praktyk w zakresie delegowania pracowników i optymalizacji kosztów związanych z zatrudnieniem. Każdy audyt kończy się obszernym raportem, w którym wskazujemy na ryzyka, sposoby uniknięcia ich. Omawiamy w nim także możliwości optymalizacji oraz konieczne zmiany wynikające z naruszenia przepisów, a także z przyjęcia niewłaściwego lub nieoptymalnego trybu delegowania.
  • Obsługa i asysta prawna oraz pełnienie funkcji pełnomocników w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą (administracja podatkowa, ZUS, PIP i zagraniczne instytucje kontrolne) - doświadczony zespół Brighton&Wood weryfikuje informacje i dokumenty przekazywane kontrolującym w celu uniknięcia ich wykorzystania (także w tzw. transgranicznych postępowaniach kontrolnych krzyżowych) przeciwko firmie delegującej pracowników za granicę.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z ZUS – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z ZUS o podstawę wymiaru składek (przypisy składek, korekty nienależnie zapłaconych lub naliczanych składek) oraz o formularze A1 (podleganie ubezpieczeniom społecznym). Odwołania od decyzji wydawanych przez ZUS przygotowywane są przez zespół złożony z byłych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z doświadczonych prawników procesowych Brighton&Wood (adwokatów i radców prawnych). Dział procesowy Brighton&Wood prowadził w ostatnich latach kilkaset tego rodzaju spraw, w tym kilkadziesiąt spraw przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Zastępstwo procesowe przed sądami w sporach z pracownikami, pracownikami tymczasowymi i zleceniobiorcami  – jeden z trzech departamentów procesowych Brighton&Wood jest wyspecjalizowany i zajmuje się wyłącznie reprezentowaniem firm w sporach z pracownikami delegowanymi za granicę (zagraniczne stawki minimalne, czas pracy, nadgodziny, urlopy pracownicze etc.).
  • Zastępstwo procesowe i pełnienie funkcji arbitra w postępowaniach arbitrażowych w kraju i za granicą – prawnicy Brighton&Wood podejmują się regularnie pełnienia funkcji arbitra w postępowaniach toczących się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim.
  • Windykacja należności od krajowych i zagranicznych kontrahentów – przygotowywana przez Brighton&Wood dokumentacja pozwala na skuteczne, niedrogie i szybkie dochodzenie należności od polskich i zagranicznych kontrahentów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Prawnicy procesowi Brighton&Wood przygotowują monity, przedsądowe wezwania do zapłaty, pozwy oraz reprezentują naszych Mandantów w toczących się postępowaniach.

Nasze biura

Mapa biur

Brighton&Wood i ELYSIUM od ponad 20 lat wspierają firmy delegujące personel za granicę.

Kancelaria Brighton&Wood i ELYSIUM świadczą specjalistyczne usługi doradztwa prawnego, księgowości, księgowości płac oraz usługi outsourcingowe dla firm delegujących polskich pracowników do pracy za granicę oraz dla firm zatrudniających w Polsce cudzoziemców. Kancelaria Brighton&Wood to jedyna na rynku niszowa kancelaria zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem pracowników. ELYSIUM to jedyna na rynku firma księgowo-płacowa zajmująca się wyłącznie transgranicznym zatrudnieniem.

Brighton&Wood to marka skupiająca kilkudziesięciu profesjonalistów w niezależnych firmach w całej Europie, współpracujących przy świadczeniu wybranym klientom usług doradztwa prawnego, gospodarczego, doradztwa finansowego, zarządzania ryzykiem i usług outsourcingowych. ELYSIUM to zespół profesjonalistów o najwyższych kompetencjach w zakresie księgowości, kadr, płac oraz A1. Klienci ELYSIUM korzystają ze wsparcia ekspertów podatkowych i prawnych Kancelarii Brighton&Wood.

Kancelaria Brighton&Wood i ELYSIUM to unikatowa, nowoczesna organizacja doradcza skrojona na trzecią dekadę XXI wieku.

Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego doradztwa, które uwzględnia wszystkie potrzeby organizacji naszego klienta.  Stworzyliśmy interdyscyplinarne zespoły specjalistów, aby odnosiły sukcesy i osiągały cele klientów.

Nasze kompetencje i nasze metody działania: www.BrightonWood.com | www.Elysium-Europe.eu

Nasze publikacje i konferencje dla praktyków: www.delegowanie.pl | www.InstytutOpieki.eu

Mapa biur Brighton&Wood i ELYSIUM: www.BrightonWood.com/mapa oraz www.Elysium-Europe.eu/mapa

Oprócz biura w Brukseli zajmującego się lobbingiem w instytucjach europejskich praz obsługą polskich podmiotów na rynkach Be-Ne-Lux Kancelaria Brighton&Wood i ELYSIUM posiadają sieć własnych biur w Polsce i za granicą:

Brighton& Wood, ELYSIUM, Global Employment – ponad 20 lat skutecznego wspierania firm delegujących

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje (ICAO: EPRD) | Berlin | Nicea 

Warszawa
Nasze biuro zlokalizowane jest w sercu śródmieścia w najstarszej, niezburzonej podczas wojny kamienicy. W 2005 roku budynek został wyremontowany, a wnętrzom nadany został nowy wystrój.

Biuro w Warszawie zlokalizowane jest kilkaset metrów od Dworca Centralnego w Warszawie, 15 minut od lotniska Okęcie i 25 minut od lotniska Babice (ICAO: EPBC). 

W warszawskim biurze usługi świadczą: 

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors | www.BrightonWood.com

Brighton&Wood - a boutique law firm specialized in Cross Border Employment in Europe 

ELYSIUM | outsourcing for cross-border employment businesses | www.Elysium-Europe.eu

ELYSIUM - payroll, contract administration, A1-forms, bookkeeping, optimization of employment-related costs 

Aviation Law by Brighton&Wood | AviationLaw | AirCamp.pl, www.BrightonWood.com

Aviation Law by Brighton&Wood - legal, tax, bookkeeping, payroll, outsourcing for aviation businesses 

W warszawskim biurze mieści się centrum obsługi firm delegujących. Nasze lokale na ul. Poznańskiej są do pełnej dyspozycji naszych klientów. Wynajmujemy je dla celów prowadzenia działalności statutowej, rejestracji firmy i korzystania z wszechstronnej obsługi prawnej, księgowej, kadrowej i płacowej. 

Kraków
Nasze biuro zlokalizowane jest w willi w najbardziej prestiżowej dzielnicy Krakowa – 10 minut od starego miasta, autostrady A4, lotniska Balice.

Biuro w Krakowie położone jest 15 minut od należącego do nas lotniska:

Lotnisko Benedictine Vineyard | ICAO: EPWB | Cracow North I

RWY: 011° GEO/ 290° GEO | 365mx20m GRASS

APRON: W of the RWY | GRASS 60m60m

„Winnica Radio” 123,450 MHz

Lądowisko do wyłącznego użytku właściciela i wyjątkowych gości Winnicy Benedyktyńskiej. Prior Permission Required - for all aircraft and visitors. 

W krakowskim biurze usługi świadczą: 

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors | www.BrightonWood.com

Brighton&Wood - a boutique law firm specialized in Cross Border Employment in Europe 

ELYSIUM | outsourcing for cross-border employment businesses | www.Elysium-Europe.eu

ELYSIUM - payroll, contract administration, A1-forms, bookkeeping, optimization of employment-related costs 

Krakowskie biuro służy głównie konsultacjom z naszymi stałymi oraz nowymi klientami. 

Opole                   

Nasze biuro mieści się w najpiękniejszej, zabytkowej kamienicy w Opolu. W 2019 roku siedziba otrzymała nowy stylowy wystrój i jest perełką ścisłego centrum miasta.

Biuro w Opolu położone jest kilkaset metrów od dworca PKP i 15 minut od lotniska w Opolu (ICAO: EPOP). 

W opolskim biurze usługi świadczą:
ELYSIUM | outsourcing for cross-border employment businesses | www.Elysium-Europe.eu

ELYSIUM - payroll, contract administration, A1-forms, bookkeeping, optimization of employment-related costs 

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors | www.BrightonWood.com

Brighton&Wood - a boutique law firm specialized in Cross Border Employment in Europe 

W opolskim biurze mieści się centrum obsługi firm delegujących. Nasze lokale w Opolu są do pełnej dyspozycji naszych klientów. Wynajmujemy je dla celów prowadzenia działalności statutowej, rejestracji firmy i korzystania z wszechstronnej obsługi prawnej, księgowej, kadrowej i płacowej. 

Lotnisko Radzieje (ICAO: EPRD)

Niewątpliwie jedno z ulubionych biur przez naszych klientów. Położone w sercu krainy Wielkich Jezior Mazurskich biuro to dwustuletni, wyremontowany w latach 2020-2021 folwark pruski. Naszych klientów odbieramy naszą flotą nowoczesnych samolotów z międzynarodowego portu lotniczego Olsztyn-Mazury i podczas 15 minutowego lotu podziwiamy krainę tysiąca jezior. Narady odbywają się w przestronnych wnętrzach wieży kontroli lotów (wcześniej mieściła się tu obora), na regatowej żaglówce lub na wygodnym jachcie motorowym. Nasi klienci mają do dyspozycji także skutery wodne, rowery elektryczne, kultowego Mavericka i kajaki. Nieopodal lotniska znajduje się przeznaczony dla naszych przyjaciół, współpracowników i wyjątkowych klientów folwark Paszczurkowo (www.Paszczurkowo.pl) oraz nasze drugie mazurskie lądowisko Mazury Wild Camp. Radzieje to wyjątkowo inspirujące miejsce.

Biuro zlokalizowane jest na naszym lotnisku Radzieje:

Lotnisko Radzieje | Radzieje Airfield | ICAO: EPRD | Mazury Air Camp

RWY: 010° GEO/ 190° GEO | 450mx30m GRASS |  54°08’01.4 N, 021°35’55.0 E | 398 ft (121,4 m) AMSL

APRON: N of the RWY | GRASS 60m60m

„Radzieje Radio” 118,090 MHz

Prior Permission Required - for all aircraft and visitors.
 

W sezonie letnim na Lotnisku Radzieje usługi świadczą:

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors | www.BrightonWood.com

Brighton&Wood - a boutique law firm specialized in Cross Border Employment in Europe 

ELYSIUM | outsourcing for cross-border employment businesses | www.Elysium-Europe.eu

ELYSIUM - payroll, contract administration, A1-forms, bookkeeping, optimization of employment-related costs 

Aviation Law by Brighton&Wood | AviationLaw | AirCamp.pl, www.BrightonWood.com

Aviation Law by Brighton&Wood - legal, tax, bookkeeping, payroll, outsourcing for aviation businesses 

Berlin                  

Biuro mieści się w stylowej willi z czasów Republiki Weimarskiej; położone jest w prestiżowej dzielnicy Berlina, a gruntowny remont w 2015 roku nadał naszej berlińskiej siedzibie wyjątkowy blask. Budynek jest ozdobą całej dzielnicy i naszą dumą.

Biuro położone jest 10 minut od południowej obwodnicy Berlina, 10 minut od międzynarodowego portu lotniczego BER Berlin-Brandenburg oraz 30 minut od lotnisk General Aviation: Berlin Straussberg (ICAO: EDAY) i Berlin Schönhagen (ICAO: EDAZ).                              

W berlińskim biurze usługi świadczy:
GlobalEmployment | Häusliche Betreuung aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler| www.GlobalEmployment.eu

GlobalEmployment - Häusliche Betreuung aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler 

W berlińskim biurze mieści się także centrum obsługi polskich firm delegujących. Nasze berlińskie lokale są do pełnej dyspozycji naszych klientów. Wynajmujemy je dla celów prowadzenia działalności statutowej, rejestracji firmy i korzystania z wszechstronnej obsługi prawnej, księgowej, kadrowej i płacowej. Do dyspozycji naszych klientów są niemieccy prawnicy, doradcy podatkowi, notariusz, biegli rewidenci i księgowi. 

Nicea                   

Zanurzeni w La Belle Epoque. Zdecydowanie jedno z najbardziej preferowanych miejsc przez naszych klientów. Jesteśmy w prestiżowej dzielnicy światowej metropolii, w jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków miasta – w prześlicznym pałacu z XVII wieku, któremu na początku XX wieku nadano styl La Belle Epoque. Za oknem rozpościera się spektakularny i niczym nie zakłócony widok na morze, przy dobrej pogodzie na horyzoncie majaczą góry Korsyki, a codzienne słońce i doskonałe światło są wyjątkowo inspirujące. Wychodząc ze spotkania jesteśmy na kultowej plaży i cieszymy się najlepszym na świecie Le déjeuner. Otoczeni jesteśmy gwiazdkami - dzieła sztuki wjeżdżają wieczorem na stół w perełce Le Negresco lub w jednym z kilkunastu gwiazdkowych restaurants gastronomiques. Inspiracji szukamy w światowych galeriach sztuki: Picasso powala nas na kolana w Antibes i w Valauris, Renoir urzekapięknym ogrodem tysiącletnich oliwek i pomarańczami bigaradier w Cagnes, Chagall i Matisse każą się zatrzymać na długie godziny w galeriach sztuki w Nicei, Cocteau zadziwia swoją wszechstronnością w Menton, a Léger awangardą w Biot.Wędrujemy śladami Moneta w Bordighera i podziwiamy mosteczek w DolceAqua oraz szukamy pejzaży z dziełCézanne’a w Aix. Narady odbywamy inspirując się rezydencjami z czasów La Belle Epoque: Villa Ephrussi de Rothschild, Villa Kerylos, Villa Masséna. Inspiracji szukamy podczasspacerów, także jachtem, poSt. Jean Cap Ferrat, Cap d’Antibes, Cap Martin, albo po zadziwiających średniowiecznych miasteczkach St. Paul de Vence i Èze.

Jesteśmy 15 minut od międzynarodowego portu lotniczego Nice Côte d'Azur i 25 minut od lotniska General Aviation Cannes Mandelieu (ICAO: EFMD). 

W Nicei spotykamy się wyłącznie z naszymi stałymi klientami. Wspieramy ich w najbardziej strategicznych decyzjach: 

Brighton&Wood | Successful and Wealthy Individuals | www.BrightonWood.com

Brighton&Wood | Successful and Wealthy Individuals - asset management & protection, succession management 

Kontakt: www.BrightonWood.com | www.Elysium-Europe.eu