Konsultacje i obsługa firm w Polsce:

Consultations and permanent Assistance for Companies in Poland:

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Poznań, Łódź i Katowice

 

Konsultacje w Państwach Członkowskich UE i EOG:

Consultations in EU and EEA Member States:

Germany (Berlin, München, Frankfurt), France (Paris), Netherlands (Amsterdam), Belgium (Brussels), Austria (Wien), Sweden (Stockholm), Danmark (København), Norway (Oslo)

 

 

 

Warszawa

Terminy konsultacji: każdy czwartek | Consultation dates: every Thursday

Kraków

Terminy konsultacji: każdy piątek | Consultation dates: every Friday

Gdańsk

Terminy konsultacji: drugi i czwarty wtorek miesiąca | Consultation dates: 2nd and 4th Tuesday of the Month

Szczecin

Terminy konsultacji: druga i czwarta środa miesiąca | Consultation dates: 2nd and 4th Wednesday of the Month

Łódź

Terminy konsultacji: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca | Consultation dates: First and and 3rd Wednesday of the Month

Poznań

Terminy konsultacji: pierwsza i trzecia środa miesiąca | Consultation dates: First and 3rd Wednesday of the Month

Katowice

Terminy konsultacji: każdy czwartek| Consultation dates: every Thursday

Wrocław

Terminy konsultacji: każdy czwartek| Consultation dates: every Thursday